Selection Committee
_

-

Mr. Yoshiaki Inoue
Yoshiaki Inoue Gallery
Japan / Osaka

Mi Sun Pyo
PYO Gallery
Korea / Seoul

Xia Jifeng
Hive Center for Contemporary Art
China / Beijing

-

Manray Hsu
Taipei National University of the Arts  Assistant Professor
Taiwan / Taipei

Li Szu Hsien
TUNGHAI UNIVERSITY Department of Fine Arts Associate Professor
Taiwan / Taipei

-

Yih-chyun Chang
Chuan Cheng Art Center
Taiwan / Taipei

Chung Chinghsin
Da Xiang Art Space
Taiwan / Taichung

Paul Hsiao
Soka Art
Taipei、Beijing

Huang Yaji
aura gallery
Taiwan / Taipei

Steven Lee
Asia Art Center
Taipei、Beijing

Tim Tien-Min Lin
Lin & Lin Gallery
Taipei、Beijing

Frank C. Liu
Dynasty Gallery
Taiwan / Taipei

Huan-hsien Liu
East Gallery
Taiwan / Taipei

Judy Wang
J.P. Art Center
Taiwan / Kaohsing

* Listed by alphabetical order of surname.